Ženski likovi su brojniji od dva do jednog od njihovih muških kolega u najuspešnijim holivudskim filmovima, pokazuje novi izveštaj.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Sek Roles, koju su vodili američki akademici Conor Neville i Phillis Anastasio sa Univerziteta Saint Joseph, samo preko 32% likova u 50 najboljih američkih filmova o 2016. godini bile su žene. Kada se analiza smanjila na vodeće karaktere, procenat je opao još više, na nešto više od 31%.

Cifre predstavljaju poboljšanje u sličnoj studiji iz 2005. godine, koja je analizirala 88 hitova zabave u 2002. godini. Zatim, žene su činile 28% svih karaktera i 27% vodećih uloga. Popis iz 2010. godine zabilježio je ukupnu žensku populaciju u SAD od 157 miliona ili 50,8%.

Neville je rekao: “Napredak je postignut, ali muškarci još uvek prevazilaze žene dve do jedan u filmu, što znači da jača predstavljanja žena vidjenih u našem uzorku ne dobijaju ekspoziciju ekrana uporedivu sa njihovom proporcijom u stvarnom svetu.”

Ženski likovi su takođe trpeli kada je reč o prikazima na licu mesta na ekranu: 26% ženskih likova predstavljeno je u rukovodećim ulogama, za razliku od 57% muškaraca.

Anastasio je rekla: “Iako na površini, a ne prikazana kao jednaka muškarcima u filmu i televiziji, može izgledati prilično neizvjesna, nejednakost je prvi korak ka nasilju protiv bilo koje osobe ili grupe ljudi. Kao suptilna kada je rodna nejednakost u filmu, upravo to je – nejednakost – i kao takav doprinosi ukupnoj dehumanizaciji i viktimizaciji žena. “